Pam mae'r ymchwil hwn yn cael ei wneud?

Mae gan gyfranogwyr yr astudiaeth glefyd yr ysgyfaint o'r enw COVID-19. Achosir y cyflwr hwn gan fath o firws o'r enw SARS-CoV-2, neu coronafirws yn fyr.

Mae tua 19 o bob 20 o gleifion sy'n cael coronafirws yn gwella heb ddod i'r ysbyty. O'r rhai sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty, mae'r mwyafrif hefyd yn gwella, ond efallai y bydd angen ocsigen neu awyru mecanyddol ar rai cyn iddynt wneud hynny. Fodd bynnag, mae canran fach sydd ddim yn gwella.

Nid oes unrhyw gyffuriau o werth profedig yn erbyn COVID-19 er bod sawl un a allai fod yn ddefnyddiol (neu'n niweidiol o bosibl) wrth eu hychwanegu at safon arferol y gofal. Nod yr astudiaeth hon yw darganfod a yw unrhyw un o'r triniaethau ychwanegol hyn o unrhyw gymorth.

Rhannwch: