Neidio i'r prif gynnwy

Treial RECOVERY COVID-19

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymuno â Byrddau Iechyd eraill o bob rhan o'r DU, gan gymryd rhan mewn ymchwil COVID-19 enfawr, RECOVRY (Gwerthusiad ar Hap o Therapi COVID-19)

Nod y treial clinigol cenedlaethol hwn, dan arweiniad Prifysgol Rhydychen, yw nodi triniaethau a allai fod yn fuddiol i oedolion yn yr ysbyty gyda COVID-19 wedi'i gadarnhau.

Awgrymwyd ystod o driniaethau posib ar gyfer COVID-19 ond does neb yn gwybod a fydd unrhyw un ohonyn nhw'n troi allan i fod yn fwy effeithiol wrth helpu pobl i wella na'r safon arferol o ofal ysbyty y bydd pob claf yn ei dderbyn. Bydd yr Arbrawf RECOVRY yn cychwyn trwy brofi rhai o'r triniaethau hyn a awgrymir.

Bydd data o'r treial yn cael ei adolygu'n rheolaidd fel y gellir nodi unrhyw driniaeth effeithiol yn gyflym a sicrhau ei bod ar gael i bob claf. Bydd tîm yr Arbrawf RECOVRY yn adolygu gwybodaeth am gyffuriau newydd yn gyson ac yn cynnwys rhai addawol yn y treial.

Rhannwch: