Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau a thaflenni gwybodaeth brechlyn COVID-19

Mae llawer o wybodaeth ar gael am frechlyn COVID-19, felly byddwch yn ofalus a defnyddio gwybodaeth gywir y gellir ymddiried ynddi yn unig i'ch helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cwestiynau Cyffredin

Mae ystod o wybodaeth a chwestiynau cyffredin am y brechlyn ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (Agor mewn dolen newydd)

Gwybodaeth Hygyrch

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (agor mewn dolen newydd) ar gyfer taflenni COVID-19 hygyrch. Mae rhai’n yn cynnwys: 

Os oes angen y wybodaeth arnoch mewn braille, print bras neu sain, ffoniwch y llinell hygyrchedd ar 01372 371450. Mae'n bosibl y bydd peiriant ateb yn gweithredu yn ystod cyfnodau o alw mawr.

Taflenni gwybodaeth brechlyn

  • Hydref 2022 Brechu COVID-19. Canllaw i blant a phobl ifanc pump i 17 oed sy’n wynebu risg uwch o haint COVID-19 Testun A4. F1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]
     
  • Hydref 2022 Brechu COVID-19. Beth i’w ddisgwyl ar ol y brechiad COVID-19 – cyngot I blant a phobl ifanc pump i 17 oed. Testun A4 F1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]

Taffleni plant a phobl ifanc

Hydref 2022 Brechu COVID-19. Canllaw i blant a phobl ifanc pump i 17 oed sy’n wynebu risg uwch o haint COVID-19 Testun A4. F1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]

Hydref 2022 Brechu COVID-19. Canllaw i blant a phobl ifanc pump i 17 oed sy’n wynebu risg uwch o haint COVID-19 Taflen DL. F1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 2 Medi 2022]

Hydref 2022 Brechu COVID-19. Beth i’w ddisgwyl ar ol y brechiad COVID-19 – cyngot I blant a phobl ifanc pump i 17 oed. Testun A4 F1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]

Hydref 2022 Brechu COVID-19. Beth i’w ddisgwyl ar ol y brechiad COVID-19 – cyngot I blant a phobl ifanc pump i 17 oed. Taflen DL F1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 6 Medi 2022]

  • Hydref 2022 Brechiadau ffliw a COVID-19. Canllaw i oedolion hydref/gaeaf 2022-23 Testun A4 f1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]
  • Hydref 2022 Brechiadau ffliw a COVID-19. Beth I’w ddisgwyl ar ôl brechiadau ffliw a COVID-10 oedolion Testun A4 f1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]
  • Hydref 2022 Sut I amddiffyn eich hun a’ch babi. Gwybodaeth am frechiadau yn ystod beichiogrwydd. Testun A4 F1. Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]
  • Graffeg Gwybodaeth - Gwybodaeth allweddol am COVID-19 yn ystod Beichiogrwydd UKOSS, Rhagfyr 2021  Saesneg  | Cymraeg [Ychwanegwyd 22 Rhagfyr 2021]
  • Amserlen frechu COVID-19 Infograffig Saesneg | Cymraeg [Ychwanegwyd 13 Ebrill 2022]
Rhannwch: