Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau a thaflenni gwybodaeth brechlyn COVID-19

Mae llawer o wybodaeth ar gael am frechlyn COVID-19, felly byddwch yn ofalus a defnyddio gwybodaeth gywir y gellir ymddiried ynddi yn unig i'ch helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cwestiynau Cyffredin

Mae ystod o wybodaeth a chwestiynau cyffredin am y brechlyn ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (Agor mewn dolen newydd)

Gwybodaeth Hygyrch

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (agor mewn dolen newydd) ar gyfer taflenni COVID-19 hygyrch. Mae rhai’n yn cynnwys: 

Os oes angen y wybodaeth arnoch mewn braille, print bras neu sain, ffoniwch y llinell hygyrchedd ar 01372 371450. Mae'n bosibl y bydd peiriant ateb yn gweithredu yn ystod cyfnodau o alw mawr.

Taflenni gwybodaeth brechlyn

 • Canllaw i rieni plant a phobl ifanc pump a 17 oed Fersiwn 1 Taflen DL  Saesneg | Cymraeg | Dwyieithog
 • Canllaw i blant a phobl ifanc 12 i 15 oed Taflen DL V4a | Dwyieithog
 • Canllaw i bobl ifanc 16 i 17 oed Taflen DL V2a | Dwyieithog
 • Beth i’w ddisgwyl ar ôl brechiad COVID-19 eich plentyn – cyngor i rieni plant a phobl ifanc pump i 17 oed Fersiwn  1a SaesnegCymraeg | Dwyieithog [Ychwanegwyd 23 Mai 2022]
 • Llythyr cyfeiliant WIS i rieni a phlant 12-15 oed Saesneg | Cymraeg  [Ychwanegwyd 4 Hydref 2021] 
 • Ar gyfer plant a phobl ifanc 12 i 15 oed - Testun Syml Fersiwn 2 | Saesneg | Cymraeg [Ychwanegwyd 30 Medi 2021]  * yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd *
 • Beth i'w ddisgwyl ar ôl – cyngor i blant a phobl ifanc Fersiwn 2 Dwyieithog [Ychwanegwyd 21 Rhagfyr 2021]  * yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd *
 • Aros ar ôl brechiad COVID-19 Taflen A4 v1 Saesneg | Cymraeg | Dwyieithog [Ychwanegwyd 16 Rhagfyr 2021]
   
 • Amserlen frechu COVID-19  Saesneg | Cymraeg [Ychwanegwyd 13 Ebrill 2022]
   
 • Canllaw i frechiad atgyfnerthu COVID-19 Infograffig Taflen DL V3  Saesneg | Cymraeg |Dwyieithog [Ychwanegwyd 22 Mawrth 2022] 
   
 • Canllaw i bobl â system imiwnedd ddifrifol wan Taflen DL v2 Dwyieithog [Ychwanegwyd 15 Rhagfyr 2021]  * yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd *
   
 • Canllaw i oedolion Taflen DL V5: Dwyieithog [Diweddarwyd 7 Mawrth 2022]
   
 • Beth i’w ddisgwyl ar ôl eich brechlyn COVID-19 V6: Dwyieithog [Diweddarwyd y daflen DL ar 15 Rhagfyr 2021]
   
 • Taflen wybodaeth i unigolion sydd wedi cael eu gwahodd yn anghywir i gael pigiad atgyfnerthu'r gwanwyn COVID-19 testun A4 v1 - Saesneg | Cymraeg [Ychwanegwyd 20 Mai 2022]
 • Gwybodaeth a chymorth penderfynu i gefnogi dewis gwybodus am frechu COVID-19 yn ystod beichiogrwydd: SaesnegCymraeg  [Diweddarwyd 16 Rhagfyr 2021] 
 • Canllaw i bob menyw sy’n cynllunio beichiogrwydd, neu sy’n feichiog neu’n bwydo ar y fron Taflen Dwyieithog Cymraeg a Saesneg [Ionawr 2022]  
 • Infographic - Key information on COVID-19 in Pregnancy UKOSS, December 2021  Saesneg | Cymraeg  [Diweddarwyd 22 Rhagfyr 2021]
 • Amserlen frechu COVID-19 Infograffig Saesneg | Cymraeg [Ychwanegwyd 13 Ebrill 2022]
Rhannwch: