Neidio i'r prif gynnwy

Smygu

Bydd rhoi’r gorau i smygu, hyd yn oed dros dro, nid yn unig yn gwella eich iechyd cyffredinol ond hefyd yn helpu eich corff i ymateb i driniaeth. Os bydd arnoch angen llawdriniaeth, gall rhoi'r gorau i smygu hefyd gyflymu eich adferiad a lleihau eich amser yn yr ysbyty. Os byddwch yn cael eich heintio gan COVID-19, bydd peidio ag ysmygu yn rhoi'r cymorth mwyaf i'ch ysgyfaint.

Rydym i gyd yn gwybod pa mor anodd yw stopio, ond mae help ar gael. I gael cyngor a chymorth am ddim, gallwch gysylltu â'ch Tîm Ffordd o Fyw Iach a Llesiant (Smygu) cyfeillgar, lleol yn Hywel Dda ar y rhif ffôn hwn: 0300 303 9652

 

Awgrymiadau defnyddiol:

  • Peidiwch â rhoi'r gorau i roi'r gorau iddi – mae'r rhai sydd wedi bod fwyaf llwyddiannus wrth roi'r gorau iddi wedi rhoi cynnig arni o'r blaen. Byddwch yn dysgu o brofiad blaenorol – peidiwch â gadael i ofn methiant eich rhwystro rhag rhoi cynnig arni eto.   
  • Cynlluniwch bethau i dynnu eich sylw – dim ond am ychydig funudau y mae chwant yn para. Felly ewch ati i drefnu pethau i dynnu eich sylw a'ch helpu ar adegau o'r fath.
  • Arbedion – meddyliwch am yr arian y byddwch yn ei arbed.
  • Mynnwch Gymorth – byddwch yn cynyddu llawer ar eich siawns o lwyddo os byddwch yn gwneud defnydd o gymorth arbenigol a meddyginiaeth.    

 

Adnoddau defnyddiol:

Mae cymorth a help cyfrinachol ar gael trwy'r canlynol: 

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Sut ydych chi'n gwneud tudalen ysmygu (agor mewn dolen newydd)

Mae yna hefyd amrywiaeth o apiau ffonau symudol ar gael i'w lawrlwytho o Google Play (agor mewn dolen newydd) neu'r Apple App Store (agor mewn dolen newydd) – ewch i'n tudalen Apiau ac Adnoddau Ffordd o Fyw yma (agor mewn dolen newydd)

Rhannwch: