Neidio i'r prif gynnwy

Paratoi ar gyfer Triniaeth ffolder

03/11/20
Cefnogaeth a chyngor ffordd o fyw i gleifion canser
29/03/21
Cefnogaeth a chyngor ffordd o fyw i gleifion orthopedig
01/06/22
Cefnogaeth a chyngor ffordd o fyw i gleifion wroleg
02/11/20
Bwyta'n dda

Gall bwyta'n dda eich helpu i deimlo'n well, cynyddu eich lefelau egni cymaint â phosibl, a'ch galluogi i gryfhau eich imiwnedd, sy'n arbennig o bwysig wrth i chi baratoi ar gyfer triniaeth.

02/11/20
Bod yn egnïol

Bydd bod yn egnïol yn eich helpu i gysgu'n well, cynnal pwysau iach, rheoli eich lefelau straen a gwella eich lefelau egni – gall pob un o'r rhain helpu i wella ansawdd eich bywyd.

02/11/20
Llesiant a hwyliau

Gall ansicrwydd ynghylch eich iechyd, eich gofal a'ch triniaeth beri straen, felly dyma ychydig awgrymiadau ar gyfer gofalu am eich hwyliau a'ch llesiant cyffredinol.

02/11/20
Yfed alcohol

Trwy ddim ond yfed o fewn y terfynau a argymhellir neu lai, byddwch yn gwella gallu eich corff i ymdopi ag unrhyw driniaeth yn y dyfodol.

02/11/20
Ymdopi â phryder

Mae pryderu am iechyd yn rhywbeth cyffredin, ac mae'n ddealladwy. Mae'n bwysig ar yr adegau hyn i gynnig gofal a thosturi i chi eich hun a'r rhai sydd o'ch cwmpas.

02/11/20
Smygu

Bydd rhoi’r gorau i smygu yn helpu eich corff i ymateb i driniaeth, gan gyflymu eich adferiad a lleihau eich amser yn yr ysbyty.

Rhannwch: