Neidio i'r prif gynnwy

Ysbytai

Rydym wedi gwneud newidiadau dros dro i'r ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau a hefyd amseroedd ymweld mewn ymateb i'r achosion Coronafeirws. Dylai cleifion ac ymwelwyr gysylltu â'n Tîm Cymorth i Gleifion ar 0300 0200 159 neu HDHB.Patientsupportservices@wales.nhs.uk gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar sut i cadw'n ddiogel tra yn yr ysbyty yn ystod COVID-19 yma (agor mewn dolen newydd)

Rhannwch: