Clinigau iechyd rhywiol yng Ngheredigion

Nodwch, er bod pob clinig (heblaw am y clinigau Smear) yn integredig, caiff cleifion eu gweld naill ai gan nyrs neu ymgynghorydd, yn dibynnu ar argaeledd ymgynghorwyr. Felly, gofynnwn i gleifion gysylltu ar y llinell apwyntiadau i weld pa glinig sydd fwyaf addas iddynt.

Cliciwch yma ar gyfer rhestr lawn o fferyllfeydd sy'n cynnig meddyginiaeth atal cenhedlu brys yn Ngheredigion

Aberystwyth

Canolfan Gofal Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol, Fford Penglais, Aberystwyth  SY23 3DU

I gael apwyntiad ffoniwch 01267 248674 rhwng 9.15am - 4.30pm

 

Dydd Llun
Iechyd Rhywiol 12.00pm - 3.00pm a 4.15pm - 7.00pm

Dydd Mawrth
Clinig Smear 9.30am - 11.30am
Cwnsela Seicorywiol 9.30am - 1.30pm

Dydd Mercher
Iechyd Rhywiol  12.00pm - 3.00pm a 4.15pm - 7.00pm

Dydd Iau
Iechyd Rhywiol (Apwyntiad yn unig) 10.00am - 12.30pm a 1.15pm - 3.45pm

 

Aberteifi

Ysbyty Coffa Aberteigi a'r Cylch, 8 Pont-Y-Cleifion, Aberteifi SA43 1DW

I gael apwyntiad ffoniwch 01267 248674 rhwng 9:15am - 4:30pm

 

Dydd Iau
Iechyd rhywiol  9.30am - 11.30am a 2.00pm - 4.00pm
Gwasanaeth cynghori ar feichiogrwydd (Apwyntiad yn unig)  8.30am - 12.15pm

Rhannwch: