Neidio i'r prif gynnwy

Clinigau iechyd rhywiol yn Sir Gâr

Nodwch, er bod pob clinig (heblaw am y clinigau Smear) yn integredig, caiff cleifion eu gweld naill ai gan nyrs neu ymgynghorydd, yn dibynnu ar argaeledd ymgynghorwyr. Felly, gofynnwn i gleifion gysylltu ar y llinell apwyntiadau i weld pa glinig sydd fwyaf addas iddynt.

Cliciwch yma ar gyfer rhestr lawn o fferyllfeydd sy'n cynnig meddyginiaeth atal cenhedlu brys yn Sir Gâr

Caerfyrddin

Clinig Ffrwdyfelin, Pond Street, Caerfyrddin, SA31 1RT

I gael apwyntiad ffoniwch 01267 248674 rhwng 9.15am - 4.30pm

 

Dydd Mawrth
Iechyd rhywiol (Apwyntiad dilynol yn unig) 9.30am - 12.30pm

Dydd Mercher
Iechyd rhywiol (apwyntiadau’n unig) 9.30am - 12.30pm
Ffôn ymgynghoriadau coil (apwyntiadau’n unig) 9.30am - 12.00pm
Iechyd rhywiol 2.00pm - 4.00pm

Dydd Iau
Ffôn ymgynghoriadau coil (apwyntiadau’n unig) 9.30am - 11.45am

 

Ystafell Madog, Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Heol Dolgwili, Caerfyrddin, SA31 2AF

I gael apwyntiad ffoniwch 01267 248674 rhwng 9.15am - 4.30pm

 

Dydd Llun
Iechyd rhywiol (apwyntiadau’n unig) 1.30pm - 4.00pm
Clinig Taeniad (apwyntiadau’n unig) 1.00pm - 3.30pm

Dydd Mawrth
Iechyd rhywiol (apwyntiadau’n unig) 5.15pm - 7.15pm

Dydd Gwener
Iechyd rhywiol 9.30am - 11.30am
Iechyd rhywiol (apwyntiadau’n unig) 1.30pm - 3.30pm

 

Llanelli

Clinig Elizabeth Williams, Mill Lane, Llanelli, SA15 3SE

I gael apwyntiad ffoniwch 01267 248674 rhwng 9.15am - 4.30pm

 

Dydd Llun
Iechyd rhywiol (apwyntiadau’n unig) 9.30am - 11.30am
Clinig Taeniad (apwyntiadau’n unig) 2.00pm - 3.30pm

Dydd Mawrth
Iechyd rhywiol (apwyntiadau’n unig) 9.30am - 12.00am

Dydd Mercher
Iechyd rhywiol 9.30am - 11.30am
Iechyd rhywiol 2.00pm - 4.00pm

Dydd Iau
Iechyd rhywiol (apwyntiadau'n unig) 1.00pm - 3.00pm
Iechyd rhywiol 5.00pm - 7.00pm

Dydd Gwener
Cwnsela seicorywiol 9.30am - 12.30pm

Rhannwch: