Clinigau iechyd rhywiol yn Sir Benfro

Nodwch, er bod pob clinig (heblaw am y clinigau Smear) yn integredig, caiff cleifion eu gweld naill ai gan nyrs neu ymgynghorydd, yn dibynnu ar argaeledd ymgynghorwyr.  Felly, gofynnwn i gleifion gysylltu ar y llinell apwyntiadau i weld pa glinig sydd fwyaf addas iddynt.

Cliciwch yma i weld rhestr lawn o fferyllfeydd sy'n cynnig meddyginiaeth atal cenhedlu brys yn Sir Benfro

Hwlffordd

Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg, Heol Abergwaun, Hwlffordd, SA61 2PZ
I gael apwyntiad ffoniwch 01267 248674 rhwng 9.15am - 4.30pm

Dydd Mawrth
Gwasanaeth cynghori beichiogrwydd (Apwyntiadau’n unig) 8.30am - 11.30am

Dydd Gwener
Gwasanaeth cynghori beichiogrwydd (Apwyntiadau’n unig) 1.00pm - 3.30pm
Iechyd rhywiol (apwyntiadau’n unig) 1.30pm - 3.30pm

 

Canolfan Gofal Iechyd Lôn Winch, Lôn Winch, Hwlffordd SA61 1RN
I gael apwyntiad ffoniwch 01267 248674 rhwng 9.15am - 4.30pm

Dydd Llun
Iechyd rhywiol (Apwyntiadau'n unig) 9.30pm - 12.00pm
Clinig ceg y groth (Apwyntiadau'n unig) 9.30pm - 12.00pm
Iechyd rhywiol 2.00pm - 4.00pm

Dydd Mercher
Iechyd rhywiol 4.00pm - 7.00pm

 

Doc Penfro

Clinig Doc Penfro, Heol Dŵr, Doc Penfro, SA72 6DW
I gael apwyntiad ffoniwch 01267 248674 rhwng 9:15am - 4:30pm

Dydd Mawrth
Cwnsela Seicorywiol (Apwyntiadau'n unig) 9.30am - 12.30pm

Dydd Mercher
Iechyd Rhywiol (Apwyntiadau’n unig) 9.00am - 11.30am a 1.30pm - 3.30pm

Dydd Iau
Iechyd rhywiol 9.30am - 11.30am a 2.00pm - 4.00pm

Rhannwch: