Neidio i'r prif gynnwy

Cyrsiau Rheoli Straen a Bywyd ACTif

Ni all y GIG na HSE ddarparu dosbarthiadau Rheoli Straen yn y gymuned ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae dosbarthiadau ar-lein ar gael gan Dr Jim White.

Cliciwch yma i weld gwybodaeth ar wefan rheoli straen

Rheoli Straen

Mae Rheoli Straen yn gwrs pedair sesiwn. Mae ar gyfer pobl sydd eisiau dysgu ffyrdd gwell i fynd ar ben eu problemau megis iselder, pryder, panig, cysgu gwael a hunanhyder  isel. Mae Rheoli Straen yn therapi dosbarth ac nid drwy grŵp does dim rhaid i chi siarad am eich problemau. Rhydych yn gallu troi fyny, eistedd yn ôl a dysgu ffyrddiau gwych i reoli straen. Mae straen yn gyffredin, fellu  gall fod llawer o bobl yn y dosbarth.

Sir Gâr

Rhif Ffôn: 07816 064644
Ebost: stresscontrol.carms.hdd@wales.nhs.uk

 

Ceredigion

Rhif Ffôn: 07825 997248
Ebost: stresscontrol.ceredigion.hdd@wales.nhs.uk

 

Sir Benfro

Rhif Ffôn: 01437 834429
Ebost: stresscontrol.pembs.hdd@wales.nhs.uk

 

Bywyd ACTif

Ni all y GIG na HSE ddarparu cyrsiau Activate your Life yn y gymuned ar hyn o bryd. Cliciwch yma i gyrchu;r fersiwn ar-lein o "Bywyw ACTif" ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cwrs seicoleg a fydd yn eich helpu i ddeall eich hun yn well, ac i ddeall eich Meddwl. Mae’r cwrs wedi’i seilio ar ddull cymharol newydd o therapi - Therapi Derbyn ac Ymrwymiad (ACT). Mae ACT yn helpu pobl i oresgyn eu dioddefaint drwy ddefnyddio ‘ymwybyddiaeth ofalgar’ a thrwy eich helpu i ddeall sut i fyw ar sail eich gwerthoedd pwysig chi. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar gael gwell bywyd.

 

Sir Gâr 

Rhif Ffôn: 07816 064644
Ebost: ACT.hdd@wales.nhs.uk

 

Ceredigion

Rhif Ffôn: 07825 997248
Ebost: ACT.hdd@wales.nhs.uk

 

Sir Benfro

Rhif Ffôn: 01437 834429
Ebost: ACT.hdd@wales.nhs.uk

Rhannwch: