Neidio i'r prif gynnwy

Adborth gan gleifion awdioleg

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi cynnal nifer o arolygon boddhad cleifion i asesu gwahanol feysydd o'n gwasanaeth gan gynnwys amseroedd aros, cyfleustra apwyntiad, cysur o'r amgylchedd, defnyddioldeb staff a darparu gwybodaeth ysgrifenedig.

Mae adborth gan oedolion sy'n mynychu Awdioleg bellach yn cael ei gasglu ar sail dreigl ac mae ffurflenni adborth ar gael o'n pedwar prif safle neu ar gais. Mae'r Tîm Awdioleg Bediatrig yn casglu adborth ar adegau penodol drwy gydol y flwyddyn.

Mae eich adborth yn ein galluogi i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu'r gwasanaeth a'r gefnogaeth orau bosibl i'n cleifion.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: