Neidio i'r prif gynnwy

Dyletswydd Ansawdd

Mae dyletswydd ansawdd yn dangos sut mae gan y sefydliad, mawr neu fach, gyfrifoldeb cyfreithiol i weithio i geisio gwella safon gwasanaethau.

Mae’r ddyletswydd ansawdd yn berthnasol i bopeth a wnawn yn GIG Cymru, p’un a ydym yn gweithio mewn rolau clinigol neu wasanaethau anghlinigol.

Gwasanaethau gofal iechyd o ansawdd da yw:

  • yn ddiogel
  • ei ddarparu ar yr amser cywir
  • effeithiol
  • yn drefnus
  • teg
  • person-ganolog

Mae'r Ddyletswydd Ansawdd yn cynnwys gofyniad i ni gyhoeddi gwybodaeth am ansawdd y gwasanaethau rydym yn eu darparu ac yn eu comisiynu ar eich rhan.

Rydym yn cyhoeddi’r wybodaeth hon mewn nifer o ffyrdd:

Yn ystod 2024 byddwn hefyd yn cyhoeddi ein Hadroddiad Ansawdd Blynyddol cyntaf fel rhan o'r Ddyletswydd Ansawdd newydd.

Mae fideo esboniadol byr ar gael isod i egluro beth mae'r Ddyletswydd Ansawdd yn ei olygu i bob un ohonom.

Mae rhagor o wybodaeth am y Ddyletswydd Ansawdd, gan gynnwys y canllawiau statudol y mae’n ofynnol i’r GIG eu dilyn, ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gwybodaeth genedlaethol am ansawdd gwasanaethau iechyd

Mae ffynonellau defnyddiol o wybodaeth genedlaethol am ansawdd gwasanaethau iechyd yng Nghymru yn cynnwys:

Gwefan StatsCymru (agor mewn dolen newydd) sy'n darparu ystadegau cenedlaethol am Berfformiad a Gweithgarwch y GIG.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: