Neidio i'r prif gynnwy

Deddf Ansawdd ac Ymgysylltu

Yng Nghymru, daeth deddf newydd i rym ar 1 Ebrill 2023 i wneud Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn well. Gelwir hyn yn Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 (agor mewn dolen newydd).

Nod y ddeddf yw:

• cryfhau'r Ddyletswydd Ansawdd (agor mewn dolen newydd) bresennol ar gyrff y GIG a'i hymestyn i weinidogion Cymru ar gyfer eu swyddogaethau gwasanaeth iechyd

• creu Dyletswydd Gonestrwydd (agor mewn dolen newydd) ar ddarparwyr gwasanaethau'r GIG o ran bod yn agored ac yn onest gyda chleifion a defnyddwyr gwasanaeth sy'n cael eu niweidio yn ystod gofal

• disodli cynghorau iechyd cymuned gyda Llais, corff dinasyddion Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (agor mewn dolen newydd)

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: