Adroddiad blynyddol iechyd cyhoeddus

Yn ei Hadroddiad Blynyddol cyntaf, mae Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd yn canolbwyntio ar ymrwymiad y Bwrdd Iechyd i newid cyfeiriad tuag at atal a model iechyd cymdeithasol. Mae ei hadroddiad yn disgrifio'r weledigaeth a nodir yn y Fframwaith Iechyd a Lles newydd - Cenedlaethau'r Dyfodol yn Byw'n Dda. Mae'n edrych yn ôl i adrodd pam a sut yr ydym wedi dabtlgu'r Fframwaith, gan ddisgrifio'r cynnydd yr ydym wedi'i wneud hyd yma wrth ddatblygu'r offer i'n helpu ac, yn olaf, mae'n edrych ymlaen at ein nodau ar gyfer rhoi'r Fframwaith ar waith dros y tair mlynedd nesaf.

Fersiwn rhyngweithiol

Fersiwn hawdd ei ddarllen (PDF, 1,026KB)

Fersiwn PDF (PDF, 8,925KB)

​Mae Cyfarwyddwr Iecyhd Cyhoedd Hywel Dda, Ros Jervis, yn cyflwyno Fframwaith Iechyd a Lles newydd y Bwrdd Iechyd. Mae'n disgrifio ei gweledigaeth ar gyfer Iechyd y Boblogaeth yn Hywel Dda a'r modd y mae'r Fframwaith yn dangos ymrwymiad y Bwrdd Iechyd i newid cyfeiriad tuag at atal a model iechyd cymdeithasol. 

 

 

Rhannwch: