Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i gleifion allanol

Arwydd man aros cleifion allanol

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar sut i baratoi ar gyfer eich apwyntiad ysbyty yn ystod COVID-19 yma (agor mewn dolen newydd)

Bydd eich meddyg teulu wedi eich atgyfeirio at un o'n timau o weithwyr iechyd proffesiynol, a bydd yr adran cleifion allanol y byddwch yn mynd iddi wedi anfon manylion sylfaenol atoch gyda'ch llythyr apwyntiad. 

Os bydd arnoch angen cyfieithydd ar gyfer eich ymgynghoriad, neu os bydd gennych unrhyw ofynion arbennig pan fyddwch yn ymweld â'r ysbyty, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn trefnu eich apwyntiad.

 

 

 

Rhannwch: