Neidio i'r prif gynnwy

Byw yn ardal Hywel Dda – Ysbyty Glangwili

Ble yr ydym ni?

Mae Ysbyty Glangwili wedi'i leoli yng Nghaerfyrddin, sy'n dref brysur yng Ngorllewin Cymru. Mae ein hysbyty, sy'n daith fer mewn cerbyd o ganol y dref, ynghyd â’n timau, yn chwarae rhan bwysig yn ein cymuned leol.

A oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â thîm Glangwili? Os oes arnoch angen unrhyw gymorth i ddod o hyd i'r swydd iawn ar eich cyfer, cysylltwch â'n tîm recriwtio: recruitmentcampaigns.hdd@wales.nhs.uk

Rydym yma i helpu lle bynnag y gallwn. Mae'r cyfeiriad e-bost hwn yn cael ei fonitro o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8:30am a 4:30pm

Cyfeiriad: Ysbyty Glangwili, Heol Dolgwili, Caerfyrddin

Buddion a Gwerthoedd

Rydym yn rhoi gwerth ar ein staff gweler ein rhwydweithiau a'n…

Cysylltu a'r Tim Recriwtio

Gallwn ddarparu cymorth i chi ddod o hyd i'r swydd iawn ar eich…

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae gennym amrywiaeth o swyddi gwag ar gael mynnwch olwg 

traeth

Byw yn ardal Hywel Dda

Teithiau rhithwir byw a gweithio yn Hywel Dda