Neidio i'r prif gynnwy

Byw yn ardal Hywel Dda – Ysbyty Cymunedol De Sir Benfro

Ble yr ydym ni?

Mae Ysbyty Cymunedol De Sir Benfro wedi'i leoli yn Noc Penfro, sy'n dref fechan ar lannau Afon Cleddau. Mae ein hysbyty, sydd o fewn pellter cerdded i ganol y dref, ynghyd â’n timau, yn chwarae rhan bwysig yn ein cymuned leol.

A oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â thîm De Sir Benfro? Os oes arnoch angen unrhyw gymorth i ddod o hyd i'r swydd iawn ar eich cyfer, cysylltwch â'n tîm recriwtio: recruitmentcampaigns.hdd@wales.nhs.uk

Rydym yma i helpu lle bynnag y gallwn. Mae'r cyfeiriad e-bost hwn yn cael ei fonitro o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8:30am a 4:30pm

Cyfeiriad: Canolfan Adnoddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Fort Road, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6SY

Buddion a Gwerthoedd

Rydym yn rhoi gwerth ar ein staff gweler ein rhwydweithiau a'n…

Cysylltu a'r Tim Recriwtio

Gallwn ddarparu cymorth i chi ddod o hyd i'r swydd iawn ar eich…

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae gennym amrywiaeth o swyddi gwag ar gael mynnwch olwg 

traeth

Byw yn ardal Hywel Dda

Teithiau rhithwir byw a gweithio yn Hywel Dda