Ysbyty Llanymddyfri

Heol Llanfair, Llanymddyfri, Sir Gâr, SA20 0LA

Rhif Ffôn: 01550 722200

 

Uned Mân Anafiadau

  • Dydd Llun - Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm

Amserau Ymweld a'r Ward

  • 2.00pm - 3.00pm
  • 6.30pm - 7.30pm
  • Dim ymweld Nos Fawrth

 

Beth sydd ar gael ar y safle...

Toiledau Cyhoeddus - Oes

Lifftiau - Nac oes

Wi-Fi Cleifion am ddim - Oes

Lluniaeth ar gael - Nac oes

Parcio Ceir - Oes parcio am ddim

  • Llefydd Anabl - Oes
Rhannwch: