Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Dyffryn Aman

Heol Folland, Glanaman, Rhydaman, Sir Gâr, SA18 2BQ

Rhif Ffôn: 01269 822226

Clinigau Cleifion Allanol 

  • Dydd Llun - Dydd Gwener 8.30am - 5.30pm


Amserau Ymweld a'r Ward 

  • Dydd Llun - Dydd Sul 3.00pm - 7.00pm  (Amseroedd prydau wedi'u gwarchod 5.00pm - 5.30pm)

Beth sydd ar gael ar y safle...

Toiledau Cyhoeddus - Oes

Lifftiau - Dim yn berthnasol

Wi-Fi Cleifion am Ddim - Nac oes

Lluniaeth ar gael - Nac oes

Parcio Ceir - Oes (Parcio am ddim mewn lle anabl)

dwylo dyn

Caplaniaeth

Mae'r tîm caplaniaeth yn cefnogi cleifion, staff ac ymwelwyr.

Meddyg a chlaf yn siarad

Cludiant cleifion

Gallwch ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth neu gael help gyda'r gost…

Testing Alt text

Cysylltwch

Gwybodaeth i gleifion