Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Dinbych-y-Pysgod

Gas Lane, Norton, Dinbych-y-Pysgod, Sir Benfro, SA70 8AG

Rhif Ffôn: 01834 845400

Canolfan galw-mewn dan arweiniad Nyrs: 01834 840044

 

 

Oriau Agor

 • Prif Ysbyty 8.30am - 5.00pm
 • Canolfan galw-mewn dan arweiniad Nyrs - 10.00am - 5.00pm

Gwasanaethau a Chlinigau

 • Awdioleg
 • Uned Ddydd
 • Deintyddol
 • Cleifion Allanol
 • Ffisiotherapi
 • Podiatreg
 • Ystafell pelydr-X a phlastro

Canolfan galw-mewn dan arweiniad Nyrs

Dyma rai cyflyrau y gellir eu rheoli yn y Ganolfan Galw Mewn dan arweiniad Nyrsys:

 • poen clust a heintiau gwddf
 • cwynion croen, gan gynnwys brechau a llosg haul
 • mân anafiadau a phoen cyhyr-ysgerbydol
 • anafiadau i feinweoedd meddal
 • clefyd y gwair, brathiadau pryfed a phigiadau
 • mân anafiadau, briwiau a chlwyfau a mân losgiadau
 • mân gwynion llygaid sydd angen eu golchi a’u dyfrhau
 • tynnu darnau estron

 

Beth sydd ar gael ar y safle...

Toiledau Cyhoeddus - Oes ar gyfer cleifion

Lifftiau - Oes ar gyfer pan fod angen

Wi-Fi Cleifion am ddim - Nac oes

Lluniaeth ar gael - Dŵr yn unig

Parcio Ceir - am ddim ar gyfer cleifion yn unig, llefydd anabl ar gael

dwylo dyn

Caplaniaeth

Mae'r tîm caplaniaeth yn cefnogi cleifion, staff ac ymwelwyr.

Meddyg a chlaf yn siarad

Cludiant cleifion

Gallwch ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth neu gael help gyda'r gost…

Testing Alt text

Cysylltwch

Gwybodaeth i gleifion