Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty De Sir Benfro

Rydym wedi gwneud newidiadau dros dro i'r ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau a hefyd amseroedd ymweld mewn ymateb i'r achosion Coronafeirws. Dylai cleifion ac ymwelwyr gysylltu â'n Tîm Cymorth i Gleifion ar 0300 0200 159 neu HDHB.Patientsupportservices@wales.nhs.uk gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Heol Gaer, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6SY

Rhif Ffôn: 01646 682114

 

Oriau Agor

  • Dydd Llun - Dydd Sul 8.00am - 9.00pm

Amserau Ymweld

  • Dydd Llun - Dydd Sul 3.30pm - 4.30pm a 7.00pm - 8.00pm

 

Beth sydd ar gael ar y safle...

Toiledau Cyhoeddus - Oes

Toiledau Anabl - Oes

Lifftiau - Oes

Wi-Fi Cleifion am ddim - Oes

Peiriannau Gwerthu - ar bwys Pelydr-X ar gyfer diodydd poeth a'r brif dderbynfa ar gyfer diodydd oer

Rhannwch: