Brynmair

11 Heol Goring, Llanelli, Sir Gâr, SA15 3HH

Rhif Ffôn: 01554 772 768

 

Oriau Agor

  • Dydd Llun - Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm

 

Beth sydd ar gael ar y safle...

Toiledau Cyhoeddus - Oes a toiledau anabl

Lifftiau - Dim yn berthnasol

Wi-Fi am ddim - Oes

Lluniaeth ar gael - Nac oes

Parcio Ceir - Oes parcio am ddim. Dau lle anabl ar gael

Rhannwch: