Neidio i'r prif gynnwy

Damweiniau ac Achosion Brys

Mewn achos o argyfwng gwirioneddol sy'n peryglu bywyd fel:

 • Poen yn y frest
 • Anhawster anadlu
 • Strôc a amheuir
 • Trawiad ar y galon a amheuir
 • Bod yn anymwybodol
 • Colli gwaed yn ddifrifol
 • Tagu
 • Ffitio / confylsiynau
 • Boddi
 • Adweithiau alergaidd difrifol
 • Trawma mawr (damwain draffig ddifrifol ar y ffordd, trywanu, saethu, cwympo o uchder, neu anaf difrifol i'r pen)

peidiwch ag oedi cyn ffonio 999, neu ymweld â'ch Adran Damweiniau ac Achosion Brys agosaf.

Os ydych chi'n fyddar neu â nam ar eich lleferydd gallwch gyrchu gwasanaethau 999 gan ddefnyddio Relay UK. Bydd angen i chi lawrlwytho ap Relay UK i'ch ffôn clyfar neu ddyfais arall. Mewn argyfwng agorwch yr ap a tapiwch y botwm 999 a chadarnhewch i wneud galwad frys. Gallwch hefyd ddefnyddio'r 999 gan ddefnyddio neges destun SMS. Bydd angen cofrestru'ch ffôn gyda'r gwasanaeth ymlaen llaw. I gofrestru anfonwch neges destun gyda’r geiriau ‘cofrestru’ i 999 a dilyn y cyfarwyddiadau yn yr ateb a dderbyniwch. Gallwch ddarganfod mwy o'r wefan SMS frys.

I gael mwy o wybodaeth am yr hyn a fydd yn digwydd pan fyddwch yn ffonio 999 cliciwch yma (agor mewn dolen newydd)

Os nad ydych yn si┼Ár beth i'w wneud, angen gwybodaeth neu gyngor neu os oes angen manylion fferyllfa neu adran damweiniau ac achosion brys sy'n agos atoch chi, ffoniwch 111.

Cliciwch yma i weld ein tudalen Unedau Mân Anafiadau, os oes angen i chi gael eich trin ar gyfer ystod eang o gyflyrau lefel is (agor mewn dolen newydd)

dwylo dyn

Caplaniaeth

Mae'r tîm caplaniaeth yn cefnogi cleifion, staff ac ymwelwyr.

Meddyg a chlaf yn siarad

Cludiant cleifion

Gallwch ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth neu gael help gyda'r gost…

Testing Alt text

Cysylltwch

Gwybodaeth i gleifion