Neidio i'r prif gynnwy

Profi, Olrhain, Diogelu - yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Wedi'i ddiweddaru 20 Awst 2021

Nod y cwestiynau cyffredin hyn yw eich helpu i ddeall sut y gallwch gael prawf COVID-19 yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro; a beth all ddigwydd os bydd y timau olrhain cyswllt yn cysylltu â chi.

Os oes gennych unrhyw un o'r symptomau COVID-19, rhaid i chi archebu prawf a darparu gwybodaeth ar gyfer olrhain cyswllt. Bydd eich cefnogaeth yn helpu i gadw Cymru yn ddiogel a lleihau trosglwyddiad pellach y firws, sy'n parhau i fod yn salwch difrifol iawn, yn enwedig i bobl hŷn a'r rhai sydd â ffactorau risg cyfredol

Beth yw symptomau COVID-19?

Fe'ch cynghorir i gael eich prawf cyn pen pum niwrnod os oes gennych unrhyw un o'r symptomau canlynol:

  • Peswch parhaus newydd
  • Tymheredd uchel
  • Colli neu newid eich synnwyr arogli neu flas

Er mwyn helpu i nodi achosion cudd COVID-19 yn ein cymunedau wrth i amrywiadau newydd o'r feirws ddod i'r amlwg, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda hefyd yn eich annog i gael prawf os oes gennych unrhyw un o'r symptomau canlynol a'u bod yn newydd, yn barhaus a / neu'n anarferol. i chi:

  • Symptomau annwyd yr haf, gan gynnwys dolur gwddf, trwyn yn rhedeg, cur pen
  • Symptomau tebyg i ffliw, gan gynnwys myalgia (poen yn y cyhyrau neu); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi'i rwystro; tisian yn barhaus; dolur gwddf a / neu grygni; prinder anadl neu wichian; cyfog, chwydu, neu ddolur rhydd
  • Teimlo'n sâl yn gyffredinol a hanes o fod mewn cysylltiad ag achos hysbys o COVID-19
  • Unrhyw symptomau newydd neu newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol

Profi FAQs

 
Rhannwch: