Neidio i'r prif gynnwy

Profi, Olrhain, Diogelu - yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Wedi'i ddiweddaru 23 Mai 2023

 

Canllawiau i bobl sydd â symptomau haint anadlol, gan gynnwys COVID-19

Beth ddylech chi ei wneud os oes gennych symptomau haint anadlol, dilynwch ganllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yma.(agor mewn dolen newydd)

Mae’r canllawiau'n cynnwys gwybodaeth a chyngor ar:

  • Symptomau heintiau anadlol
  • Beth ddylech chi ei wneud os oes gennych symptomau haint anadlol
  • Beth ddylech chi ei wneud os oes gennych unrhyw rai o brif symptomau COVID-19
  • Plant a phobl ifanc 18 oed ac iau sydd â symptomau haint anadlol, gan gynnwys COVID-19
  • Beth ddylech chi ei wneud os byddwch yn profi’n bositif am COVID-19
  • Beth ddylech chi ei wneud os ydych yn gyswllt agos i rywun sydd wedi profi’n bositif am COVID-19
  • Ap COVID-19 y GIG
  • Cyflogaeth ac aros gartref
  • Cymorth ariannol os na allwch chi weithio

Gwybodaeth a chyngor i bobl sy'n gymwys ar gyfer triniaethau COVID-19 (agor mewn dolen newydd)

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: