Profi, Olrhain, Diogelu - yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Wedi'i ddiweddaru 5ed Hydref 2020

Nod y cwestiynau cyffredin hyn yw eich helpu i ddeall sut y gallwch gael prawf COVID-19 yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro; a beth all ddigwydd os bydd y timau olrhain cyswllt yn cysylltu â chi.

Os oes gennych unrhyw un o'r symptomau COVID-19, rhaid i chi archebu prawf a darparu gwybodaeth ar gyfer olrhain cyswllt. Bydd eich cefnogaeth yn helpu i gadw Cymru yn ddiogel a lleihau trosglwyddiad pellach y firws, sy'n parhau i fod yn salwch difrifol iawn, yn enwedig i bobl hŷn a'r rhai sydd â ffactorau risg cyfredol

Beth yw symptomau COVID-19?

Fe'ch cynghorir i gael eich prawf cyn pen pum niwrnod os oes gennych unrhyw un o'r symptomau canlynol:

  • Peswch parhaus newydd
  • Tymheredd uchel
  • Colli neu newid eich synnwyr arogli neu flas

Profi FAQs

 
Rhannwch: