Neidio i'r prif gynnwy

Profi, Olrhain, Diogelu - yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Wedi'i ddiweddaru 24 Awst 2022

Mae profi am COVID-19 wedi newid. Nod y newidiadau hyn yw sicrhau y gallwn fyw ochr yn ochr â COVID-19 tra’n parhau i ddiogelu unigolion bregus.

Hunan-ynysu os oes gennym symptomau yw un o’r pethau pwysicaf y gallwn wneud i atal lledaeniad pellach yr haint a thorri cadwyni trosglwyddiad, mae hyn yn wir am heintiau anadlol eraill hefyd nid dim ond COVID-19.

Os oes gennych unrhyw un o symptoamu COVID-19, dylech hunan-ynysu ac archebu prawf llif unffordd.

Bydd eich cefnogaeth yn helpu i ddiogelu Cymru ac yn lleihau trawsglwyddiad pellach y feirws, sy’n parhau i fod yn salwch difrifol iawn, yn enwedig i bobl hŷn a’r unigolion hynny sydd â ffactorau risg.

Dyma brif symptomau COVID-19:

  • Peswch newydd parhaus
  • Tymheredd uchel
  • Colli neu newid i’r synnwyr blasu neu arogli
  • Nod y cwestiynau ac atebion isod yw eich helpu i ddeall pryd y mae angen i chi brofi a beth sydd angen i chi wneud.

FAQs -

Rhannwch: