Neidio i'r prif gynnwy

Paratoi ar gyfer Triniaeth - canser ffolder

03/11/2020
Bwyta'n dda

Gall bwyta'n dda eich helpu i deimlo'n well, cynyddu eich lefelau egni cymaint â phosibl, a'ch galluogi i gryfhau eich imiwnedd, sy'n arbennig o bwysig wrth i chi baratoi ar gyfer triniaeth.

03/11/2020
Bod yn egnïol

Bydd bod yn egnïol yn eich helpu i gysgu'n well, cynnal pwysau iach, rheoli eich lefelau straen a gwella eich lefelau egni – gall pob un o'r rhain helpu i wella ansawdd eich bywyd.

03/11/2020
Llesiant a hwyliau

Gall ansicrwydd ynghylch eich iechyd, eich gofal a'ch triniaeth beri straen, felly dyma ychydig awgrymiadau ar gyfer gofalu am eich hwyliau a'ch llesiant cyffredinol.

Rhannwch: