Neidio i'r prif gynnwy

Effaith seicolegol ac emosiynol salwch

Gall y profiad o fod yn sâl ddifrifol fod yn yn frawychus iawn. Mae’n ddealladwy iawn y gall y profiad gael effaith emosiynol. Gall hefyd achosi drysu a chael effaith ar eich cof a’ch meddwl.

  • Teimlo pryder pan yn fyr eich gwynt
  • Poeni ynghylch iechyd neu am berthnasau a ffrindiau yn mynd yn sâl
  • Teimlo’n isel ysbryd a cholli cymhelliant
  • Cwsg gwael
  • Anhawster canolbwyntio

Os cawsoch eich trin mewn ysbyty, efallai eich bod hefyd yn profi’r canlynol:

  • delweddau amhleserus o’ch cyfnod mewn ysbyty, a allai ddod o unman
  • hunllefau
  • teimladau o banig gydag unrhyw atgof o fod yn yr ysbyty.

Gall gymryd amser i addasu ac adfer o effaith bod yn sâl ddifrifol.

Rhannwch: