Neidio i'r prif gynnwy

Therapi Iaith a lleferydd oedolion

Rydym yn gweld oedolion sydd ag anawsterau cyfathrebu a/neu lyncu. Gall hyn fod o ganlyniad i salwch sydyn (e.e. strôc/anaf trawmatig i’r ymennydd), salwch parhaus (e.e. clefyd Parkinson, Sglerosis Ymledol, MND, neu ddementia), problemau llais, canser y pen a’r gwddf. Gydag anawsterau llyncu, rydym yn cynnal asesiadau arbenigol ac yn cynnig cyngor ynghylch lleoli, technegau bwydo ac addasu deiet a hylifau.

Mae pawb yn cael eu cefnogi i gyrraedd eu potensial cyfathrebu a chyflawni eu nodau. Rydym yn gweithio'n agos gyda theuluoedd, staff iechyd a gofal cymdeithasol i gyflawni'r canlyniad gorau posibl.

Cyngor a gwybodaeth

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: