Lles Seicolegol y Staff

Mae lles seicolegol ein gweithwyr yn hanfodol bwysig er mwyn sicrhau'r canlynol:

  • Iechyd a lles ein cymunedau
  • Ansawdd gofal y cleifion
  • Effeithiolrwydd ein sefydliad

Mae Gwasanaeth Lles Seicolegol y Staff ar gael i bob gweithiwr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a gynlluniwyd i hybu iechyd a lles seicolegol y sefydliad, yn ogystal â chyfrannu at greu diwylliant o les a hunanofal effeithiol.

Rhannwch: