Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau cymunedol

Efallai mai’r cam nesaf fydd dod o hyd i sefydliad arall yn y gymuned a allai helpu.

Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol (WWAMH)
Mae’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol yn argymell Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru (WWAMH) - www.wwamh.org.uk elusen sy’n gweithio i wella Iechyd a Lles Meddyliol yng Ngheredigion, Sir Gâr a Sir Benfro. 

Mae WWAMH yn cynnal cyfeirlyfr o wasanaethau iechyd meddwl lleol sydd ar gael ar eu gwefan - http://www.wwamh.org.uk/mental-health-directories

 

Dewis Cymru
Dewis Cymru yw’r lle am wybodaeth am les yng Nghymru. Mae pobl yn dweud nad yw’n hawdd dod o hyd i’r wybodaeth gywir ar yr adeg gywir wedi’i chyflwyno yn y ffordd gywir.  Mae gwefan Dewis Cymru yn ceisio eich helpu drwy ddarparu gwybodaeth o ansawdd o rwydwaith o sefydliadau gofal cymdeithasol, iechyd a thrydydd sector ledled Cymru.

Rhannwch: