Dolenni defnyddiol i ofalwyr

Os ydych chi'n byw yn Sir Gaerfyrddin
Cliciwch yma i gyrchu tudalen y Gofalwyr ar wefan Gwasanaeth Gofalwyr Sir Gaerfyrddin gan gynnwys: cylchlythyrau, digwyddiadau a chyngor neu Cliciwch yma i weld tudalennau'r Gofalwyr ar wefan Cyngor Sir Gâr

Os ydych chi'n byw yng Ngheredigion
Cliciwch yma i gyrchu tudalen y Gofalwyr ar wefan Cyngor Sir Ceredigion gan gynnwys: cylchlythyrau, digwyddiadau a chyngor neu Cliciwch yma i weld tudalennau'r Gofalwyr ar wefan Cyngor Sir Ceredigion

Os ydych chi'n byw yn Sir Benfro
Cliciwch yma i gyrchu tudalen y Gofalwyr ar wefan Gwasanaethau Gwybodaeth a Chefnogaeth Gofalwyr Sir Benfro gan gynnwys: cylchlythyrau, digwyddiadau a chyngor neu Cliciwch yma i weld tudalennau'r Gofalwyr ar wefan Cyngor Sir Penfro

Ffurflenni cofrestru / atgyfeirio gofalwyr meddyg teulu
Gallwch gofrestru yn eich meddygfa fel Gofalwr, gall hyn helpu oherwydd efallai y bydd y feddygfa'n gallu cynnig cefnogaeth a helpu i gael gafael ar apwyntiadau ac ati. Gall y feddygfa hefyd gynnig atgyfeiriad i chi i'r Gwasanaethau Gwybodaeth Gofalwyr lleol yn eich sir a all eich helpu a'ch cefnogi ymhellach pe dymunwch. I wneud hyn, argraffwch gopi o'r ffurflen gofrestru / atgyfeirio Gofalwyr sirol isod a'i chyflwyno yn eich meddygfa.

Ffurflenni Sir Gaerfyrddin
Cliciwch yma i gael ffurflen Sir Gaerfyrddin (PDF, 214KB)

Cliciwch yma i gael ffurflen Sir Gaerfyrddin - Fersiwn y gellir ei golygu gan (Word, 131KB)

Ffurflenni Ceredigion
Cliciwch yma i gael ffurflen Ceredigion (PDF, 250KB)

Cliciwch yma i gael ffurflen Ceredigion - Fersiwn y gellir ei golygu gan Word (Word, 207KB)

Ffurflenni Sir Benfro

Cliciwch yma i gael ffurflen Sir Benfro (PDF, 200KB)

Cliciwch yma i gael ffurflen Sir Benfro - Fersiwn y gellir ei golygu gan (Word 135KB)

Dogfennau defnyddiol
Cliciwch yma i weld y llyfryn 'Dywedwch 'Dw i'n iawn'… a'i Olygu!' (PDF, 536KB)

Cliciwch yma I weld y lllyfryn Canllaw i Ofalwyr ar Reoli Meddyginiaeth (PDF, 4,900KB)

Cliciwch yma I weld y lllyfryn Asesiadau - Canllaw ar gael asesiad yng Nghymru (PDF, 1,000KB)

Cliciwch yma I weld y lllyfryn Dod Allan o'r ysbyty (PDF, 1,200KB)

Gwefannau defnyddiol eraill
Mae Rhaglen Addysg i Gleifion (Hywel Dda)

Mae Rhaglenni Addysg i Gleifion Cymru 

Cliciwch yma i weld gwefan Gofalwyr Cymru (Saesneg yn unig)

Cliciwch yma i gyrchu gwefan Carers Trust

Cliciwch yma o weld tudalen NHS Carers Direct (Saesneg yn unig)

Cliciwch yma i gael mynediad at IAWN - Gwybodaeth, Ymwybyddiaeth a Llesiant Nawr

Rhannwch: