Neidio i'r prif gynnwy

Beth y bydd eich bydwraig yn ei wirio?

Bydd eich bydwraig yn gwirio'r canlynol:

  • eich pwysedd gwaed, eich pwls a'ch tymheredd
  • eich wrin
  • pa mor aml yr ydych yn cael cyfangiadau, pa mor hir y maent yn para a pha mor gryf ydynt

Efallai y cynigir archwiliad o'r wain i chi. Diben hyn yw gwirio faint y mae gwddf eich croth wedi ymledu, ystum pen eich baban, a pha mor bell i lawr y llwybr geni y mae wedi cyrraedd.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: