Neidio i'r prif gynnwy

Cyfnod cynnar esgoriad

bola beichiog

Mae'r wybodaeth hon ar gyfer mamau a rhieni sydd yn y cyfnod rhwng 37 a 42 wythnos yn eu beichiogrwydd, a'r beichiogrwydd hwnnw'n un risg isel. Os ystyrir bod eich beichiogrwydd yn un risg uchel neu os ydych yn feichiog ers llai na 37 wythnos, cysylltwch â'ch uned famolaeth os ydych yn meddwl bod y cyfnod esgor wedi dechrau neu os oes yna unrhyw beth yr ydych yn poeni amdano.  

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: