Neidio i'r prif gynnwy

A phwy y dylech gysylltu?

Mae cymorth a chyngor ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Edrychwch ar y dolenni isod i weld pwy i gysylltu â nhw yn ystod beichiogrwydd.

Os na allwch fynd trwodd i'r gwasanaeth brysbennu yn Ysbyty Glangwili a'i bod yn ofynnol i chi siarad â bydwraig ar frys, ffoniwch y ward esgor ar: 01267 283317

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: