Neidio i'r prif gynnwy

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n meddwl fy mod yn feichiog?

Os ydych yn amau eich bod yn feichiog, dylech wneud prawf beichiogrwydd y gallwch brynu o fferyllfeydd a rhai archfarchnadoedd.  Os ydy’r prawf beichiogrwydd yn bositif, gallwch gysylltu â’r gwasanaethau mamolaeth yn uniongyrchol neu trwy eich Meddyg Teulu.

 

Sir Gaerfyrddin

Rhowch eich manylion i dderbynnydd eich meddygfa, er mwyn trefnu i fydwraig gysylltu â chi.
 

Ceredigion 

Rhif ffôn: 01970 635634
 

Sir Benfro  

Hwlffordd, Abergwaun, Tyddewi a Solfach

Cysylltwch â thîm y gogledd ar 01437 773290

Aberdaugleddau

Cysylltwch â thîm y de ar 01437 834460

Doc Penfro a'r ardaloedd cyfagos

Cysylltwch â thîm y de ar 01646 683629

Ardaloedd Arberth, Dinbych-y-pysgod a Hendy-gwyn ar Daf

Cysylltwch â thîm canol sir Benfro ar 01834 861581

 

Yn feichiog ond ddim yn sicr beth i’w wneud?

Os ydych yn feichiog heb gynllunio hynny ac yn ansicr beth i’w wneud, gall y gwasanaeth British Pregnancy Advisory Service eich helpu.

Rhannwch: