CMATS - Yr hyn sydd i'w ddisgwyl yn ystod eich apwyntiad

Bydd yr asesiad yn para 20-30 munud, yn dibynnu ar eich cyflwr. Bydd hyn yn cynnwys:

Cofnodi eich hanes, sy'n cynnwys gofyn cwestiynau am eich cyflwr, eich hanes meddygol, eich meddyginiaeth a'ch ffordd o fyw.

Archwiliad, a allai olygu tynnu eitemau o ddillad. Oherwydd hyn, dylech ddod â siorts a thop fest neu ddillad isaf y byddwch yn hapus â nhw wrth i chi ddadwisgo. Bydd eich clinigwr bob amser yn egluro'r broses archwilio, a bydd yn sicrhau eich bod yn gyfforddus â hyn bob amser.

Bydd y clinigwr yn trafod y canfyddiadau â chi, a gyda'ch gilydd byddwch yn cytuno ar gynllun rheoli. Bydd eich meddyg teulu yn anfon llythyr yn rhoi manylion canlyniad eich asesiad.

Rhannwch: