Fferyllfa gymunedol

Oeddech chi'n gwybod bod eich fferyllfa gymunedol leol yn gwneud llawer mwy na gweinyddu meddyginiaeth? Mewn rhai achosion, gallant arbed taith i’r feddygfa, adran damweiniau ac achosion brys neu ysbyty, ac oherwydd nad oes yn rhaid i chi wneud apwyntiad, mae’n ffordd gyflym a hyblyg o gael mynediad at ofal iechyd. Mae gan y mwyafrif ystafell ymgynghori breifat sy'n rhoi’r un fath o leoliad preifat a chyfrinachol i chi â meddygfa, ac mae llawer ohonynt ar agor gyda'r nos ac ar benwythnosau. Gofynnwch i'ch fferyllfa leol pa wasanaethau maent yn eu darparu, a chofiwch ddefnyddio'r adnodd gwych hwn.

Nodwch y bydd pob Fferyllfa Gymunedol yn glynu wrth fesurau cadw pellter cymdeithasol, ac efallai y bydd y staff yn gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol (PPE), er enghraifft masgiau, i'w diogelu eu hunain ac aelodau o'r cyhoedd.

Gallwch ddod o hyd i'r hyn y mae fferyllfeydd yn ei gynnig i'r gwasanaethau isod trwy glicio ar yr opsiynau isod:

 

Rhannwch: