Fferyllfa gymunedol

Oeddech chi'n gwybod bod eich fferyllfa gymunedol leol yn gwneud llawer mwy na gweinyddu meddyginiaeth? Mewn rhai achosion, gallant arbed taith i’r feddygfa, adran damweiniau ac achosion brys neu ysbyty, ac oherwydd nad oes yn rhaid i chi wneud apwyntiad, mae’n ffordd gyflym a hyblyg o gael mynediad at ofal iechyd. Mae gan y mwyafrif ystafell ymgynghori breifat sy'n rhoi’r un fath o leoliad preifat a chyfrinachol i chi â meddygfa, ac mae llawer ohonynt ar agor gyda'r nos ac ar benwythnosau. Gofynnwch i'ch fferyllfa leol pa wasanaethau maent yn eu darparu, a chofiwch ddefnyddio'r adnodd gwych hwn.

Cliciwch yma i weld amseroedd agor fferyllfeydd Sir Gâr dros ŵyl y banc 25ain Mai 2020 (Saesneg yn ungi)
Cliciwch yma i weld amseroedd agor fferyllfeydd Ceredigion dros ŵyl y banc 25ain Mai 2020 (Saesneg yn unig)
Cliciwch yma i weld amseroedd agor fferyllfeydd Sir Benfro dros ŵyl y banc 25ain Mai 2020 (Saesneg yn unig)

Gallwch ddod o hyd i'r hyn y mae fferyllfeydd yn ei gynnig i'r gwasanaethau isod trwy glicio ar yr opsiynau isod:

 

Rhannwch: