Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau cyfryngau cymdeithasol

Beth rydych chi'n ei bostio

Rhaid i'r holl sylwadau a bostir ar y dudalen Facebook:

  • fod yn addas ar gyfer defnyddwyr o bob oedran
  • fod yn gwrtais a boneddigaidd
  • beidio â thorri hawliau cleifion i gyfrinachedd
  • beidio â thorri cyfreithiau difenwad, enllib neu hawlfraint
  • peidio ag achosi ofn, aflonyddu, dychryn na thrallod

Ni ddylai defnyddwyr ddefnyddio’r dudalen hon fel ffordd o gysylltu â Bwrdd Iechyd y Brifysgol ynglŷn ag unrhyw agwedd ar eu gofal. Ni all Bwrdd Iechyd y Brifysgol dderbyn cyfrifoldeb dros unrhyw gynnwys y mae unigolion yn ei hanfon i’r dudalen hon. Safbwyntiau a barn yr unigolion yw’r holl sylwadau a anfonir ac nid barn Bwrdd Iechyd y Brifysgol.  


Dylid codi pryderon ynghylch gofal cleifion trwy e-bostio:
E-bost: hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk

Dylid gwneud ceisiadau rhyddid gwybodaeth trwy e-bostio:
E-bost: FOI.HywelDda@wales.nhs.uk

 

Safoni

Rydym yn safoni gweithgarwch ar ein cyfrifon hwn o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am - 5.00pm.

Rydym yn eich annog yn gadarnhaol i rannu eich barn a'ch barn, fodd bynnag, rydym yn cadw'r hawl i gael gwared ar unrhyw sylw os yw'n cael ei ystyried yn achosi ofn, aflonyddu, dychryn neu drallod, ymosodol, hiliol, rhywiaethol, homoffobig, llidiol neu'n cynnwys gwybodaeth bersonol/am gleifion.

Rydym yn cadw'r hawl i rwystro / riportio unrhyw unigolyn / grŵp sy'n torri unrhyw un o'r canllawiau hyn yn barhaus.

 

Dolenni

Nid ydym yn caniatáu cysylltu na phostio:

  • unrhyw gynnwys amhriodol
  • unrhyw iaith anweddus, sarhaus neu sarhaus
  • unrhyw gynnwys sy'n achosi ofn, aflonyddu, dychryn neu drallod i aelodau'r gymuned neu'r staff
  • unrhyw hysbysebu neu hyrwyddo
  •  

Amodau a thelerau

Rydym yn cadw'r hawl i newid neu addasu unrhyw un o'r rheolau hyn ar unrhyw adeg. Nid ydym yn rheoli pa hysbysebion sy'n ymddangos.

Rhannwch: