Neidio i'r prif gynnwy

Ynghylch cymhorthion clyw

Mae'n cymryd amser i ddod i arfer â chymhorthion clyw:    

  • Mae'n arferol i'r byd swnio'n 'wahanol' am ychydig pan fyddwch yn dechrau gwisgo eich cymorth clyw am y tro cyntaf.
  • Fodd bynnag, bydd sŵn cefndir yn dod yn llai ymwthiol dros amser. Po fwyaf y gwisgwch eich cymorth clyw, y cyflymaf y gall hyn ddigwydd.
  • I gael y gorau o'ch cymorth/cymhorthion clyw mae angen i chi eu gwisgo'n gyson.
  • MAE’N BWYSIG eich bod yn gwybod sut i fewnosod a thynnu eich cymorth clyw yn gywir.
  • Cofiwch ddiffodd eich cymorth clyw yn y nos bob amser: rydych yn gwneud hyn trwy agor drôr y batri.

Defnyddio ffôn – Wrth ddefnyddio eich cymorth clyw gyda ffôn bydd angen i chi ddal y derbynnydd tua 2.5 cm uwchben eich clust ac 1.5 cm o'ch clust. Fel arall, gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth 'uchelseinydd' ar eich ffôn.

System Ddolen (Telecoil) – gellir ychwanegu hyn at eich cymorth clyw i'ch helpu i glywed mewn mannau cyhoeddus lle mae system Telecoil wedi'i gosod (e.e. banciau, swyddfeydd post, theatrau).  Gallwch hefyd brynu ffonau sydd â'r swyddogaeth hon, a systemau dolen ar gyfer eich teledu.

Efallai y bydd y canlynol yn ddefnyddiol i chi hefyd:

Mae gan wefan C2Hear hefyd wybodaeth ddefnyddiol am gymhorthion clyw, ac mae'n cynnwys gwybodaeth am ail-diwbio, gosod cymhorthion clyw, sut i ddatrys problemau, a fideos a chyfnodolion defnyddiol eraill

c2hear online (agor mewn dolen newydd)

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: