Neidio i'r prif gynnwy

Apwyntiadau ymgynghoriad fideo gan ddefnyddio Mynychu Unrhyw le

Os cynigir apwyntiad ymgynghori fideo i chi, mae hyn oherwydd bod eich gweithiwr gofal iechyd proffesiynol wedi nodi ei fod yn ddiogel ac yn briodol. Bydd eich apwyntiad fideo yn gyfrinachol ac ni fydd yn cael ei recordio.

Anfonir llythyr, e-bost neu neges destun atoch gyda manylion eich apwyntiad. Bydd y cyfathrebiad hwn yn cynnwys manylion y gwasanaeth sydd wedi gofyn am eich gweld trwy ymgynghoriad fideo. Bydd hefyd yn cynnwys y ddolen cyfeiriad gwe briodol i gael mynediad i'ch apwyntiad gofal iechyd fideo.

Teipiwch neu gopïwch y ddolen cyfeiriad gwe o'ch cadarnhad apwyntiad i'ch bar porwr gwe (nid y blwch peiriannau chwilio) gan ddefnyddio dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd. Fel arall, sgroliwch i lawr i'r ddolen “Mynediad i'r ystafell aros” isod. O'r rhestr hon, lleolwch y gwasanaeth sydd ei angen arnoch a chliciwch ar y ddolen i'ch cefnogi chi i gyrchu'r ystafell aros sydd ei hangen arnoch.

Sylwch fod y rhestr hon yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd ac efallai na fydd y gwasanaeth sydd ei angen arnoch wedi'i restru eto.

Os oes angen cefnogaeth arnoch i gael mynediad i'ch ymgynghoriad fideo, cysylltwch â ni ar y rhif ffôn a ddarperir yn eich gohebiaeth cadarnhau apwyntiad. Gellir defnyddio'r rhif hwn hefyd i ganslo/aildrefnu eich apwyntiad gofal iechyd.

Er mwyn cael mynediad i'ch apwyntiad bydd angen i chi:

  • mynediad at ddyfais a fydd yn caniatáu ichi gyrchu'r rhyngrwyd. Defnyddiwch borwr gwe Google Chrome neu Microsoft Edge ar benbwrdd neu liniadur, neu ar dabled Android neu ffôn clyfar. Defnyddiwch borwr gwe Safari ar Apple iMac, MacBook, iPad, neu iPhone.
  • Dyfais gyda gwe-gamera (camera), siaradwyr a meicroffon
  • cysylltiad rhyngrwyd da (os gallwch wylio fideo YouTube, mae hyn yn arwydd da bod gennych gysylltiad da). Defnyddiwch ein “galwad prawf” i wirio.
  • cynllun defnyddio'r rhyngrwyd sy'n ddigonol i gwmpasu defnydd data galwad fideo - yn ddelfrydol defnyddiwch gysylltiad Wi-Fi os oes gennych hwn ar gael.

Cliciwch yma i wylio fideo ar sut i fynychu eich ymgynghoriad fideo (agor mewn dolen newydd)

Os oes angen i chi ganslo neu aildrefnu eich apwyntiad, dylech ffonio’r rhif sydd yn y neges a oedd yn cadarnhau eich apwyntiad.

Sylwch efallai na fydd apwyntiadau yn rhedeg i amser ac ychydig yn gynharach neu'n hwyrach, felly caniatewch oddeutu 20 munud y naill ffordd neu'r llall.

Os ydych chi'n cael trafferth cyrchu'r apwyntiad galwad fideo, cyfeiriwch at ein hadran “Cwestiynau Cyffredin," "Cael trafferth" ac "Adnoddau" isod.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: