Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid Gwybodaeth na fydd yn cael ei darparu

Bydd y Bwrdd Iechyd Prifysgol yn gwneud pob ymdrech i roi’r wybodaeth yr ydych wedi gwneud cais amdani i chi.  Fodd bynnag, mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn cydnabod bod rhesymau dilys dros gadw rhai mathau o wybodaeth yn ôl, er enghraifft, pe byddai ei rhyddhau yn peryglu diogelwch gwladol neu’n niweidio buddiannau masnachol.

Er mwyn gweld Polisi Rhyddid Gwybodaeth y Bwrdd Iechyd Prifysgol, sy’n cynnwys cyfarwyddyd ynghylch eithriadau, taliadau a ffioedd, cwynion, y broses apelio a materion eraill.

Cliciwch yma er mwyn gweld Polisi Rhyddid Gwybodaeth (PDF, 526KB)
Cliciwch yma er mwyn gweld gwybodaeth am Ailddefnyddio a Hawlfraint Gwybodaet (PDF, 303KB)

Os na all y Bwrdd Iechyd Prifysgol ryddhau rhywfaint neu’r cyfan o’r wybodaeth yr ydych wedi gwneud cais amdani, bydd yn esbonio hyn i chi.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: