Neidio i'r prif gynnwy

Canllaw i'n Rhyddid Gwybodaeth

Dyma’r saith dosbarth neu gategori cyffredinol o wybodaeth a gyhoeddwn fel mater o drefn.

Ni fydd y dosbarthiadau o wybodaeth fel arfer yn cynnwys:

  • Gwybodaeth y mae’r gyfraith yn gwahardd ei datgelu, neu wybodaeth sydd wedi’i heithrio o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, neu sy’n cael ei hystyried fel arall yn briodol yn wybodaeth y’i gwarchodir rhag cael ei datgelu.
  • Gwybodaeth ar ffurf ddrafft.
  • Gwybodaeth nad yw mwyach ar gael yn rhwydd gan ei bod mewn ffeiliau sydd wedi eu rhoi i gadw yn yr archif, neu sy’n anodd mynd ati am resymau tebyg.

Mae’r BIP wedi mabwysiadu’r cynllun cyhoeddi enghreifftiol  a baratowyd ac a gymeradwywyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth. Mae wedi ei fabwysiadu heb ei addasu ac mae’n ddilys hyd nes yr hysbysir fel arall. Mae’r cynllun cyhoeddi yn rhwymo’r BIP i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd fel rhan o’n gweithgarwch busnes arferol.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: