Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth a Thelerau (RTSC)

Pwrpas y Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth a Thelerau yw darparu: 

  • Cyngor i'r Bwrdd ar dâl a thelerau gwasanaeth i'r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Gweithredol ac uwch staff eraill o fewn y fframwaith a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. 
  • Sicrwydd i'r Bwrdd mewn perthynas â threfniadau'r Bwrdd Iechyd ar gyfer tâl a thelerau gwasanaeth, gan gynnwys trefniadau cytundebol, ar gyfer yr holl staff, yn unol â'r gofynion a'r safonau a bennir ar gyfer y GIG yng Nghymru. 
  • Cyflawni rhai swyddogaethau penodol ar ran y Bwrdd. 

Manylir ar rôl lawn y Pwyllgor yn y Cylch Gorchwyl hCylch Gorchwyl Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth a Thelerau (PDF, 490KB, Saesneg yn unig, agor mewn dolen newydd)

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: