Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Deddfwriaeth Iechyd Meddwl (MHLC)

Y Pwyllgor Deddfwriaeth Iechyd Meddwl sy’n rhoi sicrwydd i’r Bwrdd bod swyddogaethau’r Deddf Iechyd Meddwl 1983, fel y’i diwygiwyd, sydd wedi’u dirprwyo i swyddogion a staff yn cael eu cyflawni yn y modd cywir; a bod gweithredu Deddf 1983 yn ehangach mewn perthynas ag ardal y Bwrdd Iechyd Prifysgol yn digwydd mewn modd priodol.

Yn arbennig: 

  • Sicrhau bod dyletswyddau statudol y Bwrdd Iechyd Prifysgol sy’n cael eu diffinio yn Neddf Iechyd Meddwl 1983, fel y’i diwygiwyd, yn cael eu hymarfer mewn modd rhesymol, teg a chyfreithlon.
  • Sicrhau bod darpariaethau Gorchymyn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn cael eu gweithredu a’u hymarfer mewn modd rhesymol, teg a chyfreithlon.
  • Rhoi sicrwydd i Aelodau’r Bwrdd bod eu cyfrifoldebau fel Rheolwyr Ysbyty yn cael eu cyflawni mewn modd effeithiol a chyfreithiol.
  • Sicrhau cydymffurfiaeth â Deddf Iechyd Meddwl 1983 Cod Ymarfer Cymru, yn enwedig Pennod 11.
  • Cynghori’r Bwrdd ar unrhyw faterion sy’n peri pryder.

Mae manylion swyddogaeth lawn y Pwyllgor i’w gweld yn y Cylch Gorchwyl Pwyllgor Deddfwriaeth Iechyd Meddwl (PDF, 498KB, agor mewn dolen newydd)

Cliciwch yma i weld cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Deddfwriaeth Iechyd Meddwl cymerdawy  (agor mewn dolen newydd)

Cliciwch isod i gyrchu papurau cyfarfodydd MHLC (Saesneg yn unig):

2023

2022

2021

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: