Neidio i'r prif gynnwy

Panel Moeseg (EP)

Pwrpas y Panel Moeseg yw darparu cyngor ymgynghorol i'r Bwrdd ar faterion moesegol.

Bydd y Panel Moeseg yn:

  • darparu cymorth ac arweiniad i weithwyr proffesiynol yn y bwrdd iechyd, mewn perthynas â chyfyng-gyngor moesegol penodol
  • darparu cymorth i staff yn unol â Pholisïau’r Bwrdd Iechyd, canllawiau, a chyfrifoldebau am gynllunio moesegol gadarn.

Manylir ar rôl lawn y pwyllgor yng  nghylch gorchwyl y Pwyllgor Moeseg (agor mewn dolen newydd).

Gweler dyddiadau cyfarfodydd isod. Bydd yr agenda a'r papurau ar gael 2 ddiwrnod cyn y cyfarfod.

2023

Dydd Gwener 10 Tachwedd 2023

Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2023

 

2024

Dydd Mawrth 16 Ionawr

Dydd Mawrth 20 Chwefror

Dydd Mawrth 19 Mawrth

Dydd Mawrth 16 Ebrill

Dydd Mawrth 28 Mai

Dydd Mawrth 25 Mehefin

Dydd Mawrth 23 Gorffennaf

Dydd Mawrth 27 Awst

Dydd Mawrth 24 Medi

Dydd Mawrth 29 Hydref

Dydd Mawrth 26 Tachwedd

Dydd Mawrth 17 Rhagfyr

 

 

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: