Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau a dogfennau rheoli ysgrifenedig

Rydym yn ymwybodol nad yw dogfennau sydd wedi'u cynnwys yn yr adran yma yn cydymffurfio â'r Safonau Hygyrchedd Digidol. Os hoffech gael mynediad at fformat arall, cysylltwch â policies@wales.nhs.uk. Gallwch ddarllen ein datganiad hygyrchedd digidol yma.

Cliciwch ar y linc isod i weld tabl o'r holl ddogfennau rheoli ysgrifenedig corfforaethol a chyflogaeth cymeradwy ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Bwriad y polisïau / gweithdrefnau a'r canllawiau yw bod yn gwbl gynhwysol o'r naw grŵp nodweddiadol gwarchodedig hy oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol. Pan ddefnyddir y term "partner" o fewn dogfen reoli ysgrifenedig, mae telerau'r ddogfen reoli ysgrifenedig yr un mor berthnasol, waeth beth yw rhyw partner cyflogai.

Am wybodaeth bellach neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych ar ei ôl, cysylltwch â'r Swyddog Cydlynu Polisi - policies.hdd@wales.nhs.uk

 

Cliciwch yma i weld ein polsiau a dogfennau rheoli ysgrifenedig

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: