Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid

Diben y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid yw:

Ymgysylltu'n gynnar a bod yn rhan o’r gwaith o gynllunio cyfeiriad strategol cyffredinol y Bwrdd Iechyd, cyngori’r Bwrdd Iechyd am gynigion penodol am wella gwasanaethau cyn y broses ymgynghori ffurfiol; yn ogystal â, darparu adborth am sut mae gweithrediadau'r Bwrdd Iechyd yn effeithio ar y cymunedau mae'n eu gwasanaethu.

Cynhelir cyfarfod busnes ffurfiol ag aelodau etholedig o’r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid, ac yn dilyn hynny cynhelir digwyddiad ar gyfer rhanddeiliaid allweddol sy'n rhoi sylw i bynciau o ddiddordeb.  Bydd pob digwyddiad ar gyfer rhanddeiliaid yn dechrau am 2pm.

Gallwch gyrchu papurau cyfarfod 2019 ar y wefan sydd wedi'i harchifo yma

Gallwch gyrchu papurau cyfarfod 2018 ar y wefan sydd wedi'i harchifo yma

Gallwch gyrchu papurau cyfarfod 2017 ar y wefan sydd wedi'i harchifo yma

Gallwch gyrchu papurau cyfarfod 2016 ar y wefan sydd wedi'i harchifo yma

Gallwch gyrchu papurau cyfarfod 2015 ar y wefan sydd wedi'i harchifo yma

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: