Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad preifatrwydd gweithlu ar gyfer gweithwyr cyflogedig

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data – Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Gweithwyr Cyflogedig, Mai 2018

Fel eich cyflogwr, mae angen i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) gadw a phrosesu Data Personol amdanoch er mwyn gofalu am ei fuddiannau dilys fel cyflogwr ac fel darparwr gofal iechyd. Rydym wedi ymrwymo i fod yn onest ac yn dryloyw ynghylch y modd yr ydym yn casglu ac yn defnyddio’r data hwnnw ac ynghylch cyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol o ran diogelu data.

Mae’r Hysbysiad hwn yn rhoi gwybod i chi sut yr ydym yn prosesu eich Data Personol ac yn rhoi gwybod i chi am eich hawliau a’ch rhwymedigaethau dan Gyfraith Diogelu Data, sy’n cynnwys darpariaethau’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Mae’n esbonio sut yr ydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch yn ystod eich perthynas waith â ni ac wedi hynny, yn unol â Chyfraith Diogelu Data. Mae’n bosibl y byddwn yn newid yr Hysbysiad hwn o bryd i’w gilydd, felly dylech ddarllen y ddogfen hon yn achlysurol er mwyn sicrhau eich bod yn fodlon ag unrhyw newidiadau.

Mae’r Hysbysiad yn berthnasol i weithwyr cyflogedig presennol a blaenorol, gweithwyr eraill a chontractwyr. Nid yw’n rhan o unrhyw gontract cyflogaeth nac unrhyw gontract arall i ddarparu gwasanaethau.

Rhannwch: