Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltu â'r Tîm Llywodraethu Gwybodaeth

Os oes gennych unrhyw bryderon am y modd y caiff gwybodaeth amdanoch ei defnyddio, dylech eu trafod â’r gweithiwr proffesiynol ym maes gofal iechyd sy’n gyfrifol am eich gofal. Os ydych yn anfodlon o hyd â’r modd yr ydym wedi casglu, defnyddio neu rannu gwybodaeth amdanoch, mae gennych hawl i gwyno.

Cliciwch yma i gael gwybodaeth ynghylch sut mae cysylltu â’r gwasanaethau cymorth i gleifion (cwynion ac adborth)

Fel arall, os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol ynghylch sut mae gwybodaeth amdanoch yn cael ei defnyddio, cysylltwch â’r canlynol:

Yr Adran Llywodraethu Gwybodaeth

Rhif ffôn: 01970 63 54 42
Ebost: Information.Governance.HDD@wales.nhs.uk

 

Dolenni cyswllt defnyddiol

Gwefan Galw Iechyd Cymru: www.nhsdirect.wales.nhs.uk

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth: https://ico.org.uk/

(Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw awdurdod annibynnol y DU a sefydlwyd i ddiogelu gwybodaeth bersonol ac i’w gwneud yn haws cael gafael ar wybodaeth swyddogol)

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: