Neidio i'r prif gynnwy

Diogelu

Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i ofalu am ein gilydd. Mae gan aelodau'r cyhoedd ran bwysig i'w chwarae wrth helpu i amddiffyn plant ac oedolion sy'n agored i niwed rhag niwed. Os oes gennych bryderon am blentyn neu oedolyn, gallwch siarad â thimau diogelu’r Awdurdod Lleol. Mae gan yr Awdurdod Lleol ddyletswydd i wneud ymholiadau i ddigwyddiad honedig o gamdriniaeth neu esgeulustod.

Gall cam-drin fod ar sawl ffurf - corfforol, seicolegol/emosiynol, rhywiol, ariannol neu esgeulustod - a gall fod yn wirioneddol neu dan fygythiad. Nid oes neb yn haeddu hyn, ac nid oes gan neb yr hawl i wneud y pethau hyn i berson arall.

Peidiwch byth â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn rhoi gwybod am eich pryderon. Cymerwch gamau cadarnhaol a rhowch wybod amdanynt ar unwaith. Ni ddylid disgwyl i blant neu oedolion sy'n wynebu risg gymryd cyfrifoldeb dros eu hunain nac eraill.

 


Os ydych yn pryderu am ddiogelwch neu les oedolyn agored i niwed, cysylltwch â:

Sir Gaerfyrddin

Tîm Diogelu (Yn ystod Oriau Swyddfa 9.00am – 5.00pm neu Tu Allan i Oriau - Ar ôl 5.00pm, gwyliau banc a phenwythnosau)

Rhif ffôn: 0300 333 2222
Minicom: 01554 756741
SMS: 07892 345678
E-bost: cat@carmarthenshire.gov.uk

Ceredigion

Canolfan Gyswllt (Yn ystod Oriau Swyddfa 9.00am – 5.00pm)

Rhif ffôn: 01545 574000
E-bost: contact-socservs@ceredigion.gov.uk

Tîm Dyletswydd Brys (Y tu allan i oriau - Ar ôl 5.00pm, gwyliau banc a phenwythnosau)

Rhif ffôn: 0845 6015392

Sir Benfro

Tîm Dyletswydd   (Yn ystod Oriau Swyddfa 9.00am – 5.00pm)

Rhif ffôn: 01437 776056
E-bost: adult.protection.team@pembrokeshire.gov.uk

Tîm Dyletswydd Brys (Y tu allan i oriau - Ar ôl 5.00pm, gwyliau banc a phenwythnosau)

Rhif ffôn: 0300 333 2222 [mae meddygon ar wasanaeth ateb galwadau yn cymryd galwadau gwasanaethau cymdeithasol y tu allan i oriau]

 

Os ydych yn pryderu am ddiogelwch neu les plentyn, cysylltwch â:

Sir Gaerfyrddin

Tîm Cyfeirio Canolog (Yn ystod Oriau Swyddfa 9.00am – 5.00pm)

Rhif ffôn: 01554 742322
Ffacs: 01554 742176
E-bost: CRTChildren@carmarthenshire.gov.uk

(Y tu allan i oriau - Ar ôl 5.00pm, gwyliau banc a phenwythnosau)

Rhif ffôn: 01558 824283
Rhif ffôn: 0300 333 2222

Ceredigion

Canolfan Gyswllt

Rhif ffôn: 01545 574000
E-bost: contact-socservs@ceredigion.gov.uk

Tîm Dyletswydd Brys

Rhif ffôn: 0845 6015392

Sir Benfro

Tîm Asesu

Rhif ffôn: 01437 776444
E-bost: ccat@pembrokeshire.gov.uk

Tîm Dyletswydd Brys

Rhif ffôn: 0300 333 2222 (mae meddygon ar wasanaeth ateb galwadau yn cymryd galwadau gwasanaethau cymdeithasol y tu allan i oriau)

 

Gwefan Awdurdod Lleol

 Cliciwch yma i weld gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin (agor mewn dolen newydd)

 Cliciwch yma i weld gwefan Cyngor Sir Ceredigion (agor mewn dolen newydd)

 Cliciwch yma i weld gwefan Cyngor Sir Penfro (agor mewn dolen newydd)

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: