Neidio i'r prif gynnwy

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)

Nod y Ddeddf yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy roi'r dasg i 44 o Gyrff Cyhoeddus, gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio'n well gyda phobl, cymunedau, a'i gilydd, ac atal problemau parhaus fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd.

Mae'r Ddeddf yn unigryw i Gymru ac yn denu diddordeb o wledydd ledled y byd gan ei bod yn cynnig cyfle enfawr i wneud newid cadarnhaol, hirhoedlog i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: